Marike Dirkx
SPONTE
coaching - supervisie - training
Van Boetzelaerstraat 1
6515 JD Nijmegen

 

+31(0)6-28 47 60 65

 

eCoachPro keurmerkCoachNetwerk

LVSCNobco keurmerk

 

Persoonlijke groei en ontwikkeling met hulp van Sponte coaching in Nijmegen

Coaching, supervisie en intervisie

Ontwikkel jezelf en bereik meer in je leven!

Je wilt jezelf verder ontwikkelen. Je wilt groeien in je werk of op privégebied. Misschien heeft je werkgever met jou je ontwikkelpunten doorgenomen, of heb je voor jezelf een aantal vragen waar je begeleiding bij wilt.

Er bestaan verschillende begeleidingsvormen die jou kunnen ondersteunen in je (professionele) ontwikkeling: coaching, supervisie en intervisie. Coaching en intervisie bied ik ook in een online variant aan. Afhankelijk van jouw vraag bepalen we samen welke vorm voor jou de meest geschikte is.

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin je gaat oefenen om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Je werkt tijdens de sessies aan van te voren met jou samen vastgestelde (leer)doelen. Tijdens het traject zullen we deze regelmatig opnieuw bekijken en eventueel bijstellen. Het accent ligt op het functioneren. Coaching is dus heel concreet: wat wil je bereiken, hoe ga je dat doen en hoe zou je dat nog kunnen verbeteren.

Face-to-face coaching

Als je het prettig vindt om individueel en live gecoacht te worden op jouw persoonlijke groei en ontwikkelingsdoelen  op werk- of privégebied, dan is er voor jou face-to face coaching.

Afhankelijk van jouw ontwikkelingsdoelen en (indien van toepassing) de doelstellingen van jouw organisatie, beslaat een coachingstraject tussen de 5 en 10 consulten. De consulten vinden plaats om de 2 à 3 weken.

Meld je aan. Of neem contact met me op voor meer informatie.

E-coaching

Online werken aan je persoonlijke groei en ontwikkeling binnen een beveiligde werkomgeving via e-mailcontact. De doelen bij e-coaching blijven dezelfde als bij face-to-face coaching.

E-coaching is dé manier voor jou als je

 • op een door jou gekozen moment, op een door jou gekozen plek wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling
 • liever anoniem aan je groeiproceswilt werken
 • behoefte hebt aan frequente contactmomenten
 • graag in korte tijd verder wilt komen
 • je graag tussendoor of na afloop terug wilt kunnen lezen wat je gedaan hebt

E-coaching kan ook als aanvulling ingezet worden op je face-to-face coaching.

Wat krijg je:

 • gratis toegang tot beveiligde online werkomgeving
 • toegangsnaam en inlogcode
 • minimaal 2 x per week schriftelijk contact
 • binnen 48 uur reactie op jouw bericht (of anders in overleg)

Meld je aan. Of neem contact met me op voor meer informatie.

Supervisie

Supervisie is een traject waarbij je volgens een vaste methode ingaat op de persoonlijke leervragen die jij hebt in je werk. Elke bijeenkomst reflecteer je op een praktijkervaring en kijken we terug op wat je uit de vorige bijeenkomst hebt meegenomen. Je krijgt zicht op welke situaties voor jou problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben (dieperliggende motieven en overtuigingen), hoe je er mee om kunt gaan en welke alternatieven er zijn. Je onderzoekt hoe je denken, voelen en handelen op elkaar af kunt stemmen, zo, dat het leidt tot een beter functioneren.
Bij supervisie ligt het accent op 'leren leren', waardoor ook na het traject jouw groeiproces op gang blijft.
Supervisie is ontwikkeld als begeleidingsvorm van mensen die beroepsmatig met mensen werken (zorg, hulpverleners, politie etc). Ik zet het in bij diegenen die bij mij komen met een leervraag rond de interactie met anderen.

Een supervisie is of individueel met de supervisor of in een groepje van maximaal vier personen.

Supervisie is geschikt als

 • je wilt leren reflecteren op je eigen gedrag
 • je jouw zelfinzicht wilt vergroten
 • je graag binnen een vaste structuur aan je ontwikkeling werkt
 • je graag de kwaliteit van beroepsmatig handelen wilt bevorderen

Meld je aan. Of neem contact met me op voor meer informatie.

Intervisie

Bij intervisie werk je samen in een groep van maximaal 8 collega's met een vergelijkbare functie aan het analyseren van en meedenken over vraagstukken of knelpunten waar je tegenaan loopt in het werk. Eén collega brengt een probleem in; de anderen stellen gericht vragen waardoor de inbrenger een betere analyse van de situatie kan maken en verschillende oplossingen kan formuleren. Op deze manier maken jullie gebruik van elkaars deskundigheid, waarbij je je eigen deskundigheid verder ontwikkeld. En daarmee verhoog je de kwaliteit van het werk.

Intervisie vraagt van jou en je collega's een aantal basisvaardigheden. Ik help jullie de groep opstarten en begeleid het proces een van te voren vastgelegd aantal sessies, waarna jullie zelfstandig als intervisiegroep verder kunnen. 

Intervisie is geschikt als

 • je van en met je collega's wilt leren
 • je gebruik wilt maken van het probleemoplossend vermogen van de groep
 • je de aanwezige deskundigheid binnen de organisatie wilt vergroten en optimaal benutten

Meld je aan. Of neem contact met me op voor meer informatie.

E-intervisie

Het is nu ook mogelijk om een intervisiegroep online te starten via een beveiligd en afgeschermd webbased programma. De doelen van e-intervisie blijven dezelfde als bij 'gewone' intervisie. Het enige verschil is, dat alle deelnemers op hun eigen werkplek en op het moment dat het 't beste uitkomt, reageren.
Je kunt deelnemen waar en wanneer jij wilt en bespaart tijd én reiskosten

Het programma leidt je door alle stappen van het  intervisieproces. Hierdoor is er voor iedereen een duidelijke structuur en weet je precies wanneer jij aan zet bent om te reageren op het vraagstuk.

E-intervisie is geschikt als

 • je graag aan je ontwikkeling wilt werken op het moment dat jou het beste uitkomt
 • je graag binnen een vaste structuur aan je ontwikkeling werkt
 • je met collega’s een intervisiegroep wilt starten
 • jouw intervisiegroep over het hele land verspreid woont

Wat krijg je:

 • een abonnement van 12 maanden op het programma
 • 3 live-bijeenkomsten voor instructie en begeleiding
 • begeleiding via het programma.

Meld je aan. Of neem contact met me op voor meer informatie.

 

Gedragscode

Als coach en supervisor ben ik gebonden aan de gedragscodes van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en de LVSC (Landelijke vereniging voor Supervisie en Coaching).